Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w warunkach pandemii COVID-19

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zasadami prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w warunkach pandemii COVID-19. Jednocześnie prosimy o posiadanie przez Państwa oświadczeń (załącznik nr 1)  przygotowanych na każde zajęcia w każdym dniu (nieposiadanie oświadczenia uniemożliwia udział w zajęciach).

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni

Załącznik 1 do Zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni

Załącznik 2 do Zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni