Tryb realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 1 października 2020 r. do 18 października 2020 r.

 Tryb realizowania zajęć dydaktycznych  i przeprowadzania zaliczeń  na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 1 października 2020 r. do 18 października 2020 r. 

 1. Zajęcia dydaktyczne są realizowane w trybie stacjonarnym (bezpośrednio na Uczelni) lub zdalnym.
 2. Jeśli zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym, wówczas w planie zajęć, opublikowanym w systemie USOS, znajduje się informacja „s. MS TEAMS”.
 3. Wykłady są realizowane w trybie zdalnym.
 4. Ćwiczenia audytoryjne są realizowane w trybie zdalnym (nie dotyczy pierwszego roku studiów pierwszego stopnia) lub stacjonarnym.
 5. Projekty są realizowane w trybie zdalnym (nie dotyczy pierwszego roku studiów pierwszego stopnia) lub stacjonarnym.
 6. Laboratoria są realizowane w trybie stacjonarnym.
 7. Zajęcia z języków obcych są realizowane w trybie zdalnym.
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w trybie stacjonarnym.
 9. Seminaria dyplomowe/doktoranckie są realizowane w trybie zdalnym.
 10. Informacje o trybie realizowania zajęć dydaktycznych znajdują się w załączniku.
 11. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym, odbywają się w trybie stacjonarnym. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie zdalnym, odbywają się w trybie zdalnym.
 12. Tryb zimowej sesji egzaminacyjnej będzie określony z uwzględnieniem panujących warunków sanitarno-epidemicznych oraz wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.

Wykaz realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie 01.10.-18.10.2020