Ostateczny termin z Przysposobienia bibliotecznego

Uprzejmie informujemy o kolejnym ostatecznym terminie e-kursu "Przysposobienie biblioteczne", dla studentów, którzy nie zaliczyli w terminach wcześniejszych. Kurs jest dostępny w dniach 2-11 września 2019 (włącznie). Szczegółowe informacje na temat logowania się na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Niezaliczenie kursu będzie skutkowało brakiem rejestracji na kolejny semestr studiów.