Informacje dotyczące organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 w okresie epidemii COVID-19

Informacje dotyczące organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 w okresie epidemii COVID-19

1. Zarządzenia Rektora PW, Prorektora PW ds. Filii w Płocku Dziekana WBMiP i procedury wewnętrzne WBMiP

2. Plany zajęć i tryb realizowania zajęć dydaktycznych

 Plany zajęć znajdują się w systemie USOS.

Tryb realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 

 3. Konsultacje do zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych

Konsultacje do zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych w okresie od 19 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r. są prowadzone w trybie zdalnym.

4. Wpisy do indeksów

Studenci Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, dla których indeks jest dokumentem toku studiów, są zwolnieni z obowiązku zbierania wpisów z przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Uzupełnienia wpisów dokonają pracownicy Dziekanatu na postawie protokołów zaliczeń przedmiotów. Studenci, którzy odebrali indeksy z Dziekanatu, mogą dostarczyć je za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni GG.

5. Proces dyplomowania

W przypadku składania dokumentów związanych z procesem dyplomowania do skrzynki podawczej należy wrzucić wraz z dokumentami obłożoną prace dyplomową (okładkę do pracy dyplomowej należy pobrać u promotora (ewentualnie z sekretariatu odpowiedniego instytutu).

Szczegółowe informacje dotyczące procesu dyplomowania znajdują się tutaj .

6. Obsługa studentów w Dziekanacie

Wizyty studentów w Dziekanacie są ograniczone do niezbędnego minimum. W przypadku spraw wymagających bezpośredniej obsługi studenta należy umówić się wcześniej na wizytę w Dziekanacie telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznej poczty studenckiej w domenie @pw.edu.pl. Przy portierni GG znajduje się skrzynka podawcza (WBMiP), do której należy składać dokumenty związane z tokiem studiów (w tym z procesem dyplomowania). Podczas wizyty w Dziekanacie obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie rąk.