Obowiązek informowania Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19

Zgodnie z par. 12 ust. 10 zarządzenia nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r. (link w załączeniu: https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/0d939e412feaf92ace2288fd1d224c33.pdf ) obowiązkiem studenta i doktoranta jest poinformowanie Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19. Informację należy przekazać na adres e-mail: powiadomienia.wbmp@pw.edu.pl oraz powiadomienia@pw.edu.pl