Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych w sprawie przeprowadzania letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej

W związku z zarządzeniem nr 40/2021 Rektora PW z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 sesje egzaminacyjne będą przeprowadzane wyłącznie w trybie zdalnym. Harmonogram letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej wraz z informacjami o narzędziach informatycznych, stosowanych podczas egzaminów jest opublikowany w systemie USOSweb.