Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych - tryb realizacji zajęć w okresie od 10 maja 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.

Od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. wybrane zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane bezpośrednio na Uczelni. Prosimy śledzić systematycznie plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym” w systemie USOS oraz informacje publikowane w  Aktualnościach Dziekanatu WBMiP, a także komunikaty przekazywane przez prowadzących zajęcia dydaktyczne. Student przystępujący do danych zajęć na Uczelni w danym dniu jest zobligowany złożyć oświadczenie.