Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych - tryb realizacji zajęć i zaliczeń w okresie od 7 stycznia r. do 29 stycznia 2021 r. oraz przeprowadzania zimowej sesji egzaminacyjnej

Od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia 29 stycznia 2021 r. zajęcia i zaliczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym. Prosimy śledzić systematycznie plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym” w systemie USOS oraz informacje publikowane w  Aktualnościach Dziekanatu WBMiP, a także komunikaty przekazywane przez prowadzących zajęcia dydaktyczne. Zimowa sesja egzaminacyjna będzie przeprowadzana wyłącznie w trybie zdalnym. Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej wraz z informacjami o narzędziach informatycznych, stosowanych podczas egzaminów, będzie opublikowany w systemie USOS.