Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych

Informujemy, że w dniach 16 – 20 listopada 2020 r. zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym (dotyczy to również zajęć, które do tej pory były realizowane bezpośrednio na Uczelni). Proszę śledzić plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym”. Informacje dotyczące trybu realizowania zajęć od 23 listopada 2020 r. zostaną podane w późniejszym komunikacie.