Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych

Informujemy, że w dniach 20 – 22 listopada 2020 r. (IV zjazd) zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym (dotyczy to również zajęć, które do tej pory były realizowane bezpośrednio na Uczelni). Proszę śledzić plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym”. Informacje dotyczące trybu realizowania zajęć w okresie późniejszym zostaną podane w późniejszym komunikacie.