Warsztaty z umiejętności miękkich

Zapraszamy studentów i absolwentów przygotowujących się do poszukiwania pracy i zainteresowane przezwyciężeniem swoich trudności w poruszaniu się na rynku pracy do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach i spotkaniach informacyjnych:

Dla wszystkich

Informacje i terminy: pok. 224 lub bk.plock@pw.edu.pl