Zasady przyjęć

Zapisy kandydatów (rejestracja) na studia niestacjonarne odbywają się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

Po wybraniu opcji Rejestracja na studia niestacjonarne I stopnia w PW Filia w Płocku należy wpisać swoje dane i zamieścić zdjęcie w pliku *.jpg (zdjęcie musi być  kolorowe i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi obecnie przy wydawaniu dowodu osobistego) oraz wybrać kierunek studiów. Zaleca się podanie w zgłoszeniu adresu mailowego i numeru telefonu, co ułatwi Uczelni dalszy kontakt z kandydatem. Niezbędne jest staranne sprawdzenie danych, a w szczególności numeru PESEL. Następnie należy wpisać swoje hasło i wysłać zgłoszenie.

 

Po zarejestrowaniu zgłoszenia system rekrutacyjny odpowie podaniem numeru kandydata i indywidualnego numeru konta bankowego do wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Oba te numery oraz podane hasło należy koniecznie zachować.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto bankowe wygenerowane przy rejestracji kandydata i nie później niż w ostatnim dniu składania dokumentów.

 

W każdej chwili po dokonaniu rejestracji można się łączyć ze swoim kontem, podając jako login numer kandydata i swoje hasło. Do ostatniego dnia zapisów można korygować informacje na koncie.

 

Po zarejestrowaniu się i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej należy przesłać w postaci skanu lub zdjęcia przez swoje konto systemu IKR świadectwo dojrzałości.

 

Kandydatom, którzy przysłali kopię świadectwa dojrzałości zaznacza się w systemie fakt złożenia dokumentów co oznacza warunkowe przyjęcie na studia.

 

Osoby warunkowo przyjęte na studia są o tym zawiadamiane przez swoje konto IKR i zostaną w wyznaczonym osobnym terminie poproszone o przybycie w celu:

  • podpisania podania-ankiety,
  • odbioru skierowania na badania lekarskie,
  • zawiadomienia o wpisaniu na listę studentów,
  • wypełnienia pozostałych  wymaganych dokumentów.

UWAGA Kandydat ma obowiązek przedstawienia do wglądu oryginału świadectwa maturalnego i dowodu osobistego oraz  musi przekazać:

  • 2 aktualne fotografie wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi obecnie przy wydawaniu dowodu osobistego, o wymiarach 34 x 45 mm oraz podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu  dokonanej wpłaty).

 

Jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście, dokumenty mogą zostać dostarczone w obowiązującym terminie przez upoważnioną przez kandydata osobę. W tym celu kandydat drukuje obustronnie i wypełnia formularz pełnomocnictwa, który wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami dostarcza osoba upoważniona przez kandydata. Pełnomocnictwo nie wymaga potwierdzenia notarialnego. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów. Dokumentów nie można przesyłać ani drogą pocztową ani przesyłką kurierską.

 

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie skutkuje nieprzyjęciem na studia kandydata zarejestrowanego w systemie rekrutacyjnym.

 

Szczegółowe zasady przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia