Badania lekarskie

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów. Skierowania na badania są wydane przy składaniu dokumentów na studia.  Badania lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi student). Badania można wykonać również bezpłatnie w placówkach, które mają podpisane umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy (w ramach przyznanych przychodniom limitów). Zaświadczenie lekarskie należy złożyć w dziekanacie Wydziału pok. 212. Wykaz placówek w których zakwalifikowany na studia kandydat może wykonać bezpłatne badania lekarskie w 2020 r. oraz wszystkie szczegóły wraz z ewentualnymi uaktualnieniami przedstawione są na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.