Ekonomia

knes napis

Specjalność:

> Ekonomia menedżerska

Program kształcenia specjalności ekonomia menedżerska jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki, szczególnie przedsiębiorstw i instytucji publicznych, na profesjonalne kadry zdolne do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych. Profil praktyczny tej specjalności pozwala zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz również umiejętności praktyczne, niezbędne dla osób na stanowiskach kierowniczych.

 

Program Ekonomii menedżerskiej ukierunkowany jest na pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania decyzji dotyczących strategii rozwoju przedsiębiorstw działających w warunkach konkurencji, ryzyka i turbulentnego otoczenia. Nabyta wiedza i uzyskane podczas praktyki zawodowej umiejętności pozwalają zrozumieć i interpretować mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki, a także ułatwiają wykorzystanie informacji przez przedsiębiorstwo i umiejętne jej przetwarzanie.

 

Absolwenta kierunku Ekonomia specjalność ekonomia menedżerska cechuje zdolność do analizy uwarunkowań i czynników determinujących właściwe wybory na różnych szczeblach decyzyjnych, z uwzględnieniem otoczenia makro- i mikroekonomicznego. Za bardzo ważne uznano wyposażenie absolwenta tej specjalności w umiejętności praktyczne wyniesione z odbytych praktyk w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, które stanowią doświadczenie zawodowe cenione na rynku pracy.

knes foto