Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Continuum 2022

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, średnich do udziału w VI edycji Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych oraz motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do zdobywania wiedzy, a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej dla szkół podstawowych i średnich.

W tym roku formuła Konkursu, ze względu na pandemię Covid, jest inna niż w latach poprzednich. Etap pierwszy odbędzie się w sposób zdalny, etap drugi stacjonarnie na Politechnice Warszawskiej w Płocku.

AKTUALNOŚCI

Uwaga: Uprzejmie prosimy finalistów, którzy jeszcze tego nie zrobili, o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej preferowanego sposobu odbioru dyplomów. Wiadomość mailowa w tej sprawie została do Was przesłana 13 maja.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w II Etapie Konkursu

W dniu dzisiejszym (15 marca) na podane w zgłoszeniach konkursowych adresy mailowe przekazane zostały informacje dotyczące Konkursu. W przypadku braku informacji, prosimy o sprawdzenie folderu ze SPAM-em. Brak otrzymanej wiadomości może być również wynikiem błędnie podanego w zgłoszeniu adresu e-mail.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres promocja.plock@pw.edu.pl

TERMINARZ KONKURSU dla uczniów szkół średnich
Przyjmowanie zgłoszeń
(formularz zgłoszeniowy)
od 3 marca do 13 marca 2022 r.*
Logowanie testowe na platformę konkursową

16 marca 2022, godz. 16:00 – 17:30

Forma zdalna

Etap I (90 minut)

23 marca 2022 r., godz. 16:00 – 17:30

Forma zdalna

Etap II (90 minut)

12 kwietnia 2022 r., godz. 12:00 – 13:30

Forma stacjonarna

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

Zakończenie VI edycji Konkursu termin zostanie podany laureatom drogą telefoniczną 

*Po zakończeniu rejestracji, do zakwalifikowanych osób wysłany zostanie e-mail z dalszymi instrukcjami.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu. Zgłoszenie się jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

Informacje o Konkursie dla uczniów szkół podstawowych dostępne są na stronie https://zsce.pl/?page_id=576

Strony Konkursu:

Continuum-2019 final

Continuum-2019 final