Rekrutacja

Księgowi uprawiają zapasy

Co to?

Zajęcia warsztatowe na Politechnice

O czym to?

Celem warsztatów jest poznanie przez doświadczenia z życia codziennego i zabawę kategorii majątku przedsiębiorstw jaką są zapasy.

Po co mi to?

Po warsztatach uczniowie będą odróżniać i klasyfikować składniki zapasów (materiały, półprodukty, produkcja w toku, wyroby gotowe, towary) oraz wskazywać je w praktyce przedsiębiorstw, które znają w swoim otoczeniu.

Jak będą wyglądały zajęcia?

Program warsztatów:

1. Wprowadzenie (dlaczego warto mieć wiedzę o zapasach);

2. Charakterystyka składników zapasów (cechy charakterystyczne i przykłady materiałów, półproduktów, produkcji w toku, wyrobów gotowych oraz towarów w świetle działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych)

3. Wspólne ćwiczenia (dopasowanie składnika zapasów do sytuacji przedstawionej na fotografiach)

4. Wyłonienie mistrzów zapasów w grupie przyszłych księgowych

5. Podsumowanie

Miejsce

Politechnika Warszawska Filia w Płocku (Gmach Główny - ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock)

Czas trwania

45 minut

Termin zajęć

Do ustalenia z prowadzącym