Rekrutacja

Ekonomia - to się opłaca

Co to?

Zajęcia warsztatowe w laboratoriach komputerowych na Politechnice

O czym to?

Program warsztatów będzie obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące planowania innowacyjnych przedsięwzięć. Podczas zajęć uczniowie zaplanują przedsięwzięcie biznesowe, przygotowując koncepcję biznesu i plan biznesowy.

Po co mi to?

Uczestnicy spróbują odpowiedzieć sobie na pytanie: Dlaczego własny biznes? Czy warto być przedsiębiorczym? Do czego służy bank? Ile kosztują pieniądze?

Jak będą wyglądały zajęcia?

Praca uczniów w grupach 3-osobowych wraz z nauczycielem-opiekunem:1. Praca z narzędziem (tzw. Ewaluatorem) pozwalającym na wyłonienie najlepiej rokującego pomysłu biznesowego w każdej z grup2. Stworzenie Wstępnej Koncepcji Biznesu (WKB) dla wybranego pomysłu3. Praca nad prezentacją wyników prac każdej z grup (stworzenie prezentacji Power Point) i jej publiczne wygłoszenie i ocena na zajęciach końcowych.

Miejsce

Politechnika Warszawska Filia w Płocku (Gmach Główny - ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock)

Czas trwania

90 minut

Termin zajęć

Do ustalenia z prowadzącym