Studia magisterskie dla Inżynierii środowiska

Studia magisterskie dla Inżynierii środowiska

Od roku akademickiego 2016/2017, na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, na studiach drugiego stopnia na kierunku Budownictwo, uruchomiona zostanie nowa specjalność INSTALACJE BUDOWLANE. Do podjęcia studiów na tej specjalności mogą aplikować absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Inżynieria środowiska.

Rekrutacja na specjalność Instalacje budowlane odbywać się będzie zgodnie z zasadami i harmonogramem przyjęć na studia drugiego stopnia na kierunek Budownictwo. Deklarowanie wyboru specjalności odbywać się będzie podczas przyjmowania dokumentów kandydatów.