Rekrutacja na studia podyplomowe - do 20 lutego

Rekrutacja na studia podyplomowe - do 20 lutego

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej zaprasza na prowadzone w ścisłej współpracy z Fundacją Europejskie Centrum Certyfikacji BIM studia podyplomowe "Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych".

Studia te nakierowane są na zdobycie umiejętności w zakresie zarządzania i koordynacji procesu budowlanego realizowanego w technologii BIM (ang. Building Information Modeling), co z punktu widzenia Zamawiającego i Wykonawcy robót, do których przede wszystkim kierowana jest oferta, już w niedalekiej przyszłości może mieć bardzo istotne znaczenie.

Słuchacze studiów dowiedzą się: jak organizować przepływ informacji w procesie planowania, projektowania i realizacji inwestycji, jak koordynować pracę międzybranżowych zespołów projektowych i wykonawczych, jak wymieniać informacje i śledzić kolizje, jak harmonogramować prace i śledzić ich postęp na budowie, jak opracowywać dokumentację zgodnie z obowiązującymi standardami. Przeprowadzone zostaną także warsztaty z modelowania BIM, pozwalające początkującym użytkownikom poznać techniki modelowania, zaś praktykującym - udoskonalić swoje umiejętności. 

Rekrutacja na studia podyplomowe => TUTAJ 

System rejestracyjny PW będzie otwarty wyłącznie do 20.02.2020 r.

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie nowoczesnego zarządzania projektami w oparciu o technologię BIM, tj.:

  • przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku menedżer BIM,
  • pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu procesów, narzędzi BIM i dobrych zasad tworzenia podstawowych dokumentów BIM,
  • przygotowanie słuchaczy do posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do modelowania, wykrywania kolizji, wymiany informacji, koordynacji projektów, planowania robót w technologii BIM,
  • przygotowanie słuchaczy do tworzenia bezpiecznego środowiska pracy zespołowej i zarządzania zespołem projektowo-realizacyjnym.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską oraz certyfikat potwierdzający poziom zdobytych umiejętności wydany przez Europejskie Centrum Certyfikacji BIM.

Więcej informacji => LINK

BIM