NOWOŚĆ - Przemysłowe zastosowania informatyki

NOWOŚĆ - Przemysłowe zastosowania informatyki

Studia pierwszego stopnia na kierunku Przemysłowe zastosowania informatyki to nowa propozycja studiów stacjonarnych o profilu praktycznym w ofercie edukacyjnej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

Absolwent tego kierunku studiów będzie potrafił:

  • tworzyć oprogramowanie i praktycznie posługiwać się różnymi narzędziami informatycznymi z zakresu software, 
  • wykorzystywać i konfigurować sprzęt komputerowy i teleinformatyczny dedykowany do obsługi procesów przebiegających w przedsiębiorstwach oraz nadzorować jego współpracę z systemami mechanicznymi i procesami przemysłowymi,
  • przeprowadzać analizy danych z użyciem uniwersalnych i specjalistycznych programów komputerowych,
  • projektować i programować systemy automatycznego sterowania maszynami i urządzeniami mechanicznymi oraz procesami technologicznymi z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dedykowanych programistom i projektantom,
  • nadzorować i sterować przebiegiem procesów w instalacjach przemysłowych.

Absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy na stanowiskach tradycyjnie przewidywanych dla inżyniera informatyka oraz innych stanowiskach inżynierskich w przemyśle. Znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się budową i wdrażaniem narzędzi oraz systemów informatycznych i teleinformatycznych w sektorze finansowym, w różnych gałęziach przemysłu, usługach, a także we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych korzystających z infrastruktury informatycznej. Będą mogli pracować zarówno jako programiści zintegrowanych systemów informatycznych, programiści sterowników i innych urządzeń automatyki przemysłowej, a nawet jako administratorzy systemów i specjaliści od cyberbezpieczeństwa. 

REKRUTACJA

Opis zasad procesu rekrutacji znajduje się w zakładce Rekrutacja.

Tabela współczynników wagowych dla kierunku Przemysłowe zastosowania informatyki

Matematyka 1
Przedmiot do wyboru Fizyka 1
Chemia 0,75
Informatyka 1
Biologia 0,5
Geografia 0,5
Język polski 0,25
Język obcy 0,25

Zawody dla których, w procesie obliczania punktów kwalifikacyjnych, mogą być uwzględniane oceny z dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika:

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu W – współczynnik wagowy dla oceny z kwalifikacji zawodowych
Technik mechatronik 311410 1
Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411 1
Technik automatyk 311909 1
Technik teleinformatyk 351103 1
Technik informatyk 351203 1
Technik programista 351406 1
Technik telekomunikacji 352203 1

REKRUTACJA NA STUDIA INŻYNIERSKIE ROZPOCZYNA SIĘ 1 SIERPNIA 2023 ROKU.

Zapisy odbywają się w systemie IRK.

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.