Młodzi mechanicy z "indeksami" PW

Młodzi mechanicy z "indeksami" PW

Zwycięzcy jubileuszowej - XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Płocku (nad którym nadzór merytoryczny sprawuje nasza uczelnia), otrzymali w piątek przysłowiowe "indeksy" gwarantujący przyjęcie na studia prowadzone na Politechnice Warszawskiej.

Pytania konkursowe związane były z różnymi zagadnieniami z szeroko pojętej mechaniki. Przygotowane były one przez nauczycieli ZST w Płocku, przy wsparciu naszych wykładowców z Instytutu Inżynierii Mechanicznej. Uczestnicy konkursu przez dwa dni rozwiązywali zadania testowe i praktyczne.

Najlepsi otrzymali dyplomy uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na kierunek Mechanika i budowa maszyn prowadzony na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii poza procedurą obliczania punktów kwalifikacyjnych (w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną możliwą do uzyskania liczbę punktów kwalifikacyjnych bez względu na wyniki uzyskane z egzaminu maturalnego).

Gratulujemy!

Monkurs Mechaniczny 2024 1
Monkurs Mechaniczny 2024 2
Monkurs Mechaniczny 2024 3
Monkurs Mechaniczny 2024 4
Monkurs Mechaniczny 2024 5

Fot. ZST 70-tka