Komunikat nr 1 Komisji Rekrutacyjnej z dnia 14.09.2020

Komunikat nr 1 Komisji Rekrutacyjnej z dnia 14.09.2020

Ważna informacja dla osób oczekujących na wyniki kwalifikacji w rekrutacji dodatkowej

Z przyczyn technicznych spowodowanych elektronicznym księgowaniem opłat rekrutacyjnych wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia (rekrutacja dodatkowa odbywająca się od 28 sierpnia) będą opublikowane na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku (www.pw.plock.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Gmachu Głównym ul. Łukasiewicza 17 we wtorek 15 września 2020 roku do godz. 15.00.

 

Osoby zakwalifikowane mają obowiązek załączenia skanu/zdjęcia świadectwa dojrzałości (matury) na IKR (Indywidualne Konto Rekrutacyjne) do dnia 16 września 2020 (środa) do godz. 12.00.