Komunikat dla osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia

Komunikat dla osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi związanymi z przyjęciem na studia (dotyczy nowoprzyjętych studentów wszystkich kierunków studiów). Każda z osób przyjętych na studia otrzymała automatyczną informację mailową na adres poczty podany w systemie rekrutacyjnym IRK PW.

> DOSTĘP DO USOS-a

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) jest podstawowym systemem obsługi studiów wykorzystywanym na uczelni.

1. Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z systemu USOSweb. Link do systemu znajduje się w dolnej części naszej oficjalnej strony www.pw.plock.pl :

na stronę 1

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

  • login (numer PESEL lub e-mail w domenie PW),
  • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia na Politechnikę Warszawską po raz pierwszy.

Uwaga: Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb (np. były wcześniej studentami PW), logują się używając dotychczasowych danych - loginu i hasła.

2. Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW (@pw.edu.pl). Informacje o dostępie do poczty studenckiej otrzymał(-a) Pan(-i) na adres email wskazany w ankiecie rekrutacyjnej.

3. Informacje o dostępie do Office365 można również znaleźć w zakładce "Dla Studentów" -> Office 365, po zalogowaniu się do USOS-a.

> GDZIE ZNALEŹĆ NUMER ALBUMU/INDEKSU?

Przydzielony numer albumu studenta PW (indeksu) można sprawdzić po zalogowaniu się do systemu USOS w zakładce "MÓJ USOSWEB" na dole strony w "Informacjach o użytkowniku"

> AKCJA KWATERUNKOWA

Jak należy złożyć wniosek?

Instrukcja znajduje się pod linkiem.

Wnioski o miejsce w akademiku Wcześniak można składać od 24 lipca do 18 września.

Wnioskodawców prosimy, do momentu kompletnego rozpatrzenia wniosku, o sprawdzanie skrzynki email oraz statusu swojego wniosku na stronie www.esks.pw.edu.pl.

UWAGA - Do systemu kwaterunkowe należy zalogować się tymi samymi danymi uwierzytelniającymi jak do systemu USOS-a.

Więcej informacji o akcji kwaterunkowej znajduje się pod linkiem.

> BADANIA LEKARSKIE

Kandydaci, którzy złożyli dokumenty na studia, na swoim koniec IRK znajdą skierowanie na badania lekarskie. Skierowanie należy pobrać i wydrukować. W celu wykonania bezpłatnych badań lekarskich w Płocku należy zarejestrować się telefonicznie (24 267 84 60).

Więcej informacji o placówkach wykonujących badania kandydatów na studia: https://mwomp.pl/badania-uczniow/badania-uczniow/

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do 14 października 2023 roku do:

  • dziekanatu WBMiP (p. 212 lub 213 / ul. Łukasiewicza 17, Płock, II piętro),
  • sekretariatu KNEiS (p. 103 / ul. Łukasiewicza 17, Płock, I piętro).

> OPŁATY

Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) zlecane będą do druku po wniesieniu opłaty na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej). Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.  Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) do Dziekanatu WBMiP/Sekretariatu KNEiS. W treści email proszę podać numer albumu.

> MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Zachęcamy do polubienia/obserwowania naszych stron na Facebooku:

oraz do dołączenia do grup:

Linki do naszego Facebooka i innych mediów społecznościowych (YouTube, Instagram) znajdują się w dolnej części naszej oficjalnej strony www.pw.plock.pl

na strone 2

Tam znajdziecie szereg oficjalnych  i mniej formalnych informacji o studiach i życiu studenckim, a także przypomnienia o zbliżających się terminach i wydarzeniach, których nie wolno przeoczyć.