Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 14.09.2023 r.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 14.09.2023 r.

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia dostępne są na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IRK).

Informacje dotyczą składania dokumentów przez kandydatów na studia stacjonarne I stopnia.

Informujemy, że  Kandydaci przyjęci na studia stacjonarne pierwszego stopnia w II turze rekrutacji na kierunki:

 • Przemysłowe zastosowania informatyki,
 • Budownictwo,
 • Inżynieria środowiska,
 • Mechanika i budowa maszyn,
 • Technologia chemiczna,
 • Ekonomia

zobowiązani są o dostarczenia wymaganych  dokumentów osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (WZÓR).

Dokumenty będą przyjmowane przez Komisję Rekrutacyjną w dniach 18 września 2023 (poniedziałek) oraz 19 września 2023 (poniedziałek) w godz. 9.00 -15.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Ignacego Łukasiewicza 17 - pokój nr 18 (parter).

Zrzut ekranu 2023-09-14 123541

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IRK informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
 • certyfikat znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku polskim, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy Pjo=100 pkt. ); lista uznawanych certyfikatów znajduje się tutaj.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Przy składaniu dokumentów kandydaci:

 • podpisują podania-ankiety,
 • otrzymują zawiadomienia o wpisaniu na listę studentów,
 • wypełniają pozostałe wymagane dokumenty.

Pamiętajcie, że dobrze jest przyjść na Uczelnię z wykonanymi kopiami dokumentów. Nie zapomnijcie o zabraniu ze sobą również oryginałów dokumentów. Zgodność kopii z oryginałem będą poświadczać przyjmujący dokumenty członkowie Komisji Rekrutacyjnej.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie skutkuje nieprzyjęciem na studia kandydata zarejestrowanego w systemie rekrutacyjnym.

Wasze dokumenty może w Waszym imieniu złożyć pełnomocnik. Formularz pełnomocnictwa znajdziecie pod linkiem (formularz nie wymaga potwierdzenia notarialnego). Pamiętajcie, że podczas składania dokumentów pełnomocnik musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości.

W przypadku nieposiadania przy składaniu kompletu dokumentów o dalszym postępowaniu będzie decydowała Komisja Rekrutacyjna.

Z kim się skontaktować, żeby zapytać o rekrutację?

Najpierw szukajcie odpowiedzi w zakładce dotyczącej rekrutacji na studia I stopnia. Jeśli macie inne pytania, skontaktujcie się z Komisją Rekrutacyjną: 

 • tel. 24 367 21 13
 • e-mail: rekrutacja.plock@pw.edu.pl lub zapytanie za pośrednictwem własnego konta w IRK

Czy potrzebujesz zakwaterowania w akademiku?

W Płocku mamy Dom Studencki "Wcześniak", który mieści się przy ul. Dobrzyńskiej 5.

Informacje o akcji kwaterunkowej dostępne są pod linkiem.

Akcja kwaterunkowa trwa do 18 września 2023 roku.

Czy do rozpoczęcia studiów potrzebuję badań lekarskich?

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Badania lekarskie muszą być wykonane przez dowolnego lekarza specjalistę medycyny pracy. Wykaz placówek wykonujących bezpłatne badania oraz wszystkie szczegóły wraz z ewentualnymi uaktualnieniami przedstawione są na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.  

Skierowanie należy pobrać z IRK (zakładka: Do pobrania), a wyniki badań dostarczyć do dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym.

Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.