Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 1.07.2020

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 1.07.2020

Drodzy Kandydaci! Poniżej komunikat dla Was.

Dyżury członków Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne I stopnia odbywają się od godziny 11:00 do godziny 13:00 w punkcie rekrutacyjnym. Z racji pandemii koronawirusa oraz Rozporządzeń JM Rektora PW informacje udzielane są telefonicznie 24 367 21 13:

  • 13.07.2020 - 17.07.2020
  • 20.07.2020 - 24.07.2020
  • 27.07.2020 - 31.07.2020
  • 03.08.2020 - 07.08.2020
  • 10.08.2020 - 14.08.2020*
  • 17.08.2020 - 21.08.2020
  • 04.09.2020
  • 07.09.2020-11.09.2020

*UWAGA! W dniu 14.08.2020 dyżur odwołany

 

Poza godzinami dyżurów wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udzielają Pracownicy Dziekanatu (dla kierunków: Budownictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna) tel. 24 367 21 54 oraz Pracownicy Sekretariatu Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (dla kierunku: Ekonomia) tel. 24 367 21 26.

 

Dyżury związane z przyjmowaniem dokumentów w formie elektronicznej osób, które zdecydują się na studia na kierunkach: Budownictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna na WBMiP odbędą się w dniach 25.08.2020 - 28.08.2020 i 31.08.2020 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Dyżury związane z przyjmowaniem dokumentów w formie elektronicznej osób, które zdecydują się na studia na kierunku Ekonomia w KNEiS odbędą się w dniach 25.08.2020 - 28.08.2020 i 31.08.2020 w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

Rejestracja (zapisy internetowe) na studia I stopnia, wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na IKR i samodzielne wpisywanie wyników maturalnych trwają od 1 lipca do 20 sierpnia 2020r.

Do dnia 20 sierpnia 2020 r. należy przesłać przez specjalną zakładkę na IKR (Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym) skany/zdjęcia dodatkowych dokumentów, które mają być uwzględnione w procesie rekrutacji (kopie zaświadczeń; dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów; tzw. starych matur; certyfikatów językowych; dyplomów technika, nie poszczególnych świadectw potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe; dyplomów IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji). Jeżeli kandydat zarejestrował się zarówno na studia w Warszawie jak i w Płocku to musi dostarczyć skany dodatkowych dokumentów przez każdy założony mu IKR.

Szczegółowe informacje pod adresem:

https://www.pw.edu.pl/content/download/27445/160198/file/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20zasady%20przyj%C4%99%C4%87%202020%202021.pdf