"Grant na start" dla najlepszych kandydatów na studia

"Grant na start" dla najlepszych kandydatów na studia

Dlaczego warto studiować właśnie w Płocku? Powodów jest wiele. Jednym z nich jest 5 000 zł czyli „Grant na start” - program miasta Płocka na rzecz wsparcia młodych ludzi z płockich szkół wyższych.

Program polega na wypłacaniu z budżetu miasta stypendiów w wysokości 5 tys. zł dla osób, które w tym roku podejmą studia w Płocku. Celem programu jest bowiem m.in. zachęcenie młodzieży do studiowania w płockich szkołach wyższych.

Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku przydzielone zostały cztery stypendia: 2 dla Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz 2 dla Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Otrzymają je nowoprzyjęci studenci pierwszego roku studiów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki na każdym z wydziałów w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w roku akademickim 2023/2024. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilka osób komisja bierze pod uwagę inne udokumentowane osiągnięcia, np. wyniki uzyskane w olimpiadach, czy konkursach. Studenci mogą z grantów np. opłacić uczestnictwo w kursach, szkoleniach, nabyć literaturę naukową, czy kupić sprzęt, np. komputer, oprogramowanie, drukarki, a także pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, czy dostęp do Internetu.

Regulamin konkursu