Wyniki Konkursu Plastycznego "Politechnika, czyli.."

Wyniki Konkursu Plastycznego "Politechnika, czyli.."

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych zagadnieniami z zakresu studiów inżynierskich. Przy ocenie plakatów były brane pod uwagę: poprawność merytoryczna i walory artystyczne. Uczestnicy konkursu przygotowali prace w formie plakatu.

W dniu 7 czerwca 2016 r. został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny pt. „Politechnika, czyli…”. Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu nagród:

  • I miejsce: Karolina Modzelewska (Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie)
  • II miejsce: Ewelina Brudzyńska (Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku)
  • III miejsce: Patrycja Guzanek (L.O. im. St. Małachowskiego w Płocku)

Wyróżnienia:

  • Natalia Malik (Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku)
  • Dominika Tomasik (Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku)
  • Kamil Piekut (Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą)

Nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu!