Porozumienie z Zespołem Szkół Centrum Edukacji

Porozumienie z Zespołem Szkół Centrum Edukacji

W dniu 14 grudnia 2016 r., na kolejne cztery lata, zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a z Zespołem Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza. Porozumienie z strony Politechniki Warszawskiej podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku – prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński oraz Dyrektor Instytutu Chemii – doc. dr inż. Małgorzata Petzel, ze strony Zespołu Szkół Centrum Edukacji Prezes Zarządu Centrum Edukacji Grupa ORLEN – Bogdan Kijek oraz Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza – Tomasz Wiśniewski.

W ramach Porozumienia Politechnika Warszawska w Płocku podejmuje się sprawowania patronatu nad Zespołem Szkół w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami technicznymi, jak również sprawowania honorowego patronatu nad Konkursem Chemicznym im. Ignacego Łukasiewicza. Laureaci i finaliści Konkursu Chemicznego, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się o przyjęcie na studia zostaną przyjęci na studia pierwszego stopnia na kierunek Technologia chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii poza procedurą kwalifikacyjną.

Natomiast Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza zapewni Politechnice możliwość prezentowania kierunków kształcenia, działalności dydaktycznej i naukowej, działalności promocyjnej nauczycielom i uczniom, a także wspierać będzie Politechnikę w propagowaniu nauk technicznych w Płocku i regionie północnego Mazowsza.

W wyniku Porozumienia Politechnika ułatwi nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół korzystanie z potencjału organizacyjnego, bazy naukowej i doświadczeń dydaktycznych.