PGNiG - kolejne stypendia dla naszych studentów

PGNiG - kolejne stypendia dla naszych studentów

W roku akademickim 2015/16, decyzją Zarządu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza podjętą w oparciu o rekomendację Rady Fundacji, 5 studentów Politechniki Warszawskiej, w tym 4 z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii otrzymało stypendia studenckie w ramach V edycji konkursu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Są to studenci kierunku Technologia chemiczna specjalizujący się w problematyce przemysłu naftowego i gazowniczego oraz aktywnie działający w studenckim Płockim Naukowym Kole Chemików.

Posiadają oni m.in. również wysoką średnią ocen ze studiów, wykazali się osiągnięciami w dziedzinie nauk ścisłych oraz uczestniczyli w programie wolontariatu studenckiego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wśród 15 laureatów konkursu z całej Polski znalazło się pięcioro studentów Politechniki Warszawskiej, w tym aż czworo studentów naszego Wydziału. Są to:

  • Świetlik Elżbieta
  • Anna Górska
  • Przemysław Jarosiński
  • Dariusz Tomkielski

Z Wydziału PW w Warszawie:

  • Paulina Marek

Gratulujemy naszym studentom aktywnie działającym w studenckim ruchu naukowym i życzymy dalszych sukcesów.