Nowość na kierunku Budownictwo

Nowość na kierunku Budownictwo

Zapraszamy absolwentów Inżynierii środowiska do aplikowania na nową specjalność

Od roku akademickiego 2016/2017, na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, na studiach drugiego stopnia na kierunku Budownictwo, uruchomiona zostanie nowa specjalność INSTALACJE BUDOWLANE. Do podjęcia studiów na tej specjalności mogą aplikować absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Inżynieria środowiska.

Program kształcenia dla specjalności Instalacje budowlane, prowadzonej na studiach magisterskich, obejmuje poza wiedzą z zakresu projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych również projektowanie i wykonawstwo instalacji budowlanych: wodociągowych kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i gazowych.

Rekrutacja na specjalność Instalacje budowlane odbywać się będzie zgodnie z zasadami i harmonogramem przyjęć na studia drugiego stopnia na kierunek Budownictwo. Deklarowanie wyboru specjalności odbywać się będzie podczas przyjmowania dokumentów kandydatów.