Konkurs matematyczny CONTINUUM 2016

Konkurs matematyczny CONTINUUM 2016

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w drugiej edycji Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do zdobywania wiedzy, a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III i IV etapu edukacyjnego z edukacji matematycznej w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym. Regulamin oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie www.continuum.zsce.pl

TERMINARZ ZAWODÓW II EDYCJI KONKURSU dla uczniów gimnazjum
Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa do 25 listopada 2016 r. (piątek)
Etap I  (90 minut)

1 grudnia 2016 r. r. (czwartek), godz. 12.00

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza al. F.Kobylińskiego 25, 09-400 Płock

Etap II termin zostanie podany na stronie internetowej Konkursu i wraz z wynikami I etapu zostanie przesłany do szkół
Zakończenie II edycji Konkursu termin zostanie podany wraz z wynikami II etapu

 

TERMINARZ ZAWODÓW II EDYCJI KONKURSU dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa do 25 listopada 2016 r. (piątek)
Etap I (90 minut)

2 grudnia (piątek), godz. 12.00

Politechnika Warszawska Filia w Płocku ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock

Etap II termin zostanie podany na stronie internetowej Konkursu i wraz z wynikami I etapu zostanie przesłany do szkół
Zakończenie II edycji Konkursu termin zostanie podany wraz z wynikami II etapu