Konkurs Continuum 2016

Konkurs Continuum 2016

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie Konkursem - zgłosiło się aż 180 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Płocka, Gostynina, Kutna, Łowicza, Rypina, Sierpca, Wyszogrodu i Żuromina. W piątek odbędzie się pierwszy etap, podczas którego wyłonionych zostanie 25 finalistów. Sponsorem Konkursu jest PKN ORLEN S.A.

2 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 w Auli GG (Płock, ul. Łukasiewicza 17) rozpocznie się I etap - rozwiązywanie zadań zamkniętych (test wielokrotnego wyboru). Prosimy o wcześniejsze przybycie uczestników w celu rejestracji - najpóźniej do godz. 11:30. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny numer. Praca każdego zawodnika oceniana będzie przez dwóch sprawdzających. Wyniki uzyskane przez zawodników w pierwszym etapie Konkursu będą umieszczone na stronie internetowej www.continuum.zsce.pl oraz listownie przekazane do szkół.

continuum 2016 - Kopia