Komunikat dla nowoprzyjętych

Komunikat dla nowoprzyjętych

Komunikat zawiera informacje dla osób przyjętych na studia niestacjonarne na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

W dniu 5 października 2019 r. odbędzie się zjazd organizacyjny (obecność obowiązkowa). Prosimy o zapoznanie się z rozkładem zajęć podczas zjazdu organizacyjnego, który będzie dostępny tutaj. Podczas Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego w dniu 5 października 2019 r. nastąpi złożenie przez Pana(-ią) ślubowania akademickiego. Z chwilą złożenia (podpisania) ślubowania akademickiego rozpoczyna Pan(-i) studia i nabywa prawa studenta.

 

Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb opłaty za pierwszy semestr studiów oraz opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) do 10 października 2019 r. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (w sekcji Dla studentów ® Rozliczenia). W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

  • login (numer PESEL lub e-mail),
  • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy.

Uwaga: Osoby, które nie posiadały dotychczas dostępu do systemu USOSWeb, mogą sprawdzić czy zostały już zarejestrowane w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów w sekcji Stan rekrutacji. Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

 

 

W dniu 5 października 2019 r. kandydaci przyjęci na studia mogą dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 212 lub 213) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Termin dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy upływa w dniu 11 października 2019 r. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych. Wykaz placówek medycznych wykonujących badania bezpłatnie 

 

Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie zamieszczony pod adresem https://www.pw.plock.pl/Studenci/Dziekanat-WBMiP/Rozklady-zajec.

 

Wnioski dotyczące ubiegania się o pomoc materialną można składać od dnia 5 października 2019 r. w Dziekanacie (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 212 lub 213). 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 24 367 21 52, 24 367 21 54, 607 562 301, e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).

 

Uroczysta 53. Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w PW Filii w Płocku z udziałem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godzinie 1100 w Auli Gmachu Głównego PW Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału (obecność nie jest obowiązkowa).