IV edycja "Doświadcz chemii"

IV edycja "Doświadcz chemii"

Płockie Naukowe Koło Chemików we współpracy z Instytutem Chemii przedstawia inicjatywę skierowaną do uczniów chcących zdawać egzamin maturalny z chemii i organizuje cykl dziesięciu spotkań „Doświadcz chemii”. Każde spotkanie składać się będzie z części wykładowej (zagadnienia maturalne z poszerzeniem treści) i części laboratoryjnej (pokazy, a także część doświadczeń wykonywana przez uczestników). 

Zajęcia prowadzić będą studenci z Płockiego Naukowego Koła Chemików pod okiem pracowników Instytutu Chemii.

Podstawowe informacje dotyczące spotkań:

  • Rekrutacja do programu jest dwustopniowa. Najpierw zainteresowani zgłaszają drogą mailową chęć uczestnictwa, a następnie biorą udział w teście kwalifikacyjnym, którego data i godzina zostanie im przekazana w wiadomości zwrotnej. Dwanaście osób najlepszych w teście zostanie przyjętych do projektu. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie.
  • Zgłoszenia mailowe przyjmowane będą do 31.10.2016 do godziny 23:59. Wiadomość należy przesłać na adres e-mail pnkch@pw.plock.pl w temacie wpisując „Zgłoszenie DCh”, a w treści podając imię, nazwisko, klasę oraz szkołę.
  • Test kwalifikacyjny odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Termin testu oraz numer sali kandydaci otrzymają w wiadomości e-mail na adresy, z których wysłali zgłoszenia. 
  • Zajęcia będą się odbywały w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17; Czas trwania około 2 godziny. 
  • Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
  • Informacje o spotkaniach będzie można znaleźć pod adresem www.facebook.com/pnkch. Tam także dostępne są fotoreportaże ze spotkań dotychczasowych edycji programu.
  • Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami można znaleźć na stronie wydarzenia.
  • Z uwagi na to, że spotkania będą miały miejsce w godzinach, w których zwykle w szkołach trwają lekcje, osobom, które będą uczestniczyć w spotkaniach, będziemy każdorazowo wystawiać potwierdzenie obecności.