Do 13 marca

Do 13 marca

trwają zapisy na studia podyplomowe

 • Technologia BIM w Projektowaniu i Realizacji Inwestycji Budowlanych 

  Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie nowoczesnego zarządzania projektami w oparciu o technologię BIM. Słuchacze studiów poznają podstawy teoretyczne zarządzania i wielobranżowej koordynacji projektów przy użyciu metodyki BIM.

 • Materiały Polimerowe 

  Uczestnicy studiów mają możliwość  uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • surowców i metod otrzymywania związków wielkocząsteczkowych,
  • technologii otrzymywania tworzyw sztucznych,
  • budowy polimerów,
  • właściwości, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych,
  • potencjalnych zagrożeń ze strony materiałów polimerowych i surowców do ich otrzymywania dla środowiska naturalnego oraz recyklingu tworzyw sztucznych,
  • kompozytów polimerowych,
  • nomenklatury angielskiej dotyczącej surowców, procesów otrzymywania i przetwórstwa tworzyw polimerowych.