Zamówienia do 30 000 Euro

BZP.262.4.2019

Dostawa komputera mobilnego i urządzenia wielofunkcyjnego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP.262.3.2019

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego marki Peugeot dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP.262.2.2019

Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higieniczno-sanitarnych

BZP.262.1.2019

Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych dla PW Filia w Płocku,

Zadanie 2: Dostawa papieru kserograficznego dla PW Filia w Płocku