Termomodernizacja Gmachu Mechaniki wraz z Aulą i budynkiem socjalnym w Płocku przy ul. Jachowicza 2

loga UE

W Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku realizowany jest Projekt pt.: „Termomodernizacja Gmachu Mechaniki wraz z Aulą i budynkiem socjalnym w Płocku przy ul. Jachowicza 2” współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 • Wartość Projektu: 1 020 788,37 zł
 • Kwota dofinansowania z ze środków UE w ramach POIiŚ: 653 955,37 zł
 • Planowane zakończenie realizacji Projektu: grudzień 2020 r.
Gmach Mechaniki

Przedmiotem Projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków Filii PW w Płocku przy ul. Jachowicza 2:

 • budynku A: Gmach Mechaniki,
 • budynku B: Budynek Socjalny
 • budynku C: Auli.

Budynek D nie jest już własnością PW i nie wchodzi w zakres niniejszego Projektu.

mapka gm

Część robót termomodernizacyjnych została zrealizowana w 2016 r. (budynek C). Obecnie planowana jest kontynuacja robót, obejmująca budynki A i B wraz z łącznikiem wejściowym. Zasadnicze roboty termomodernizacyjne przewidują:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachów,
 • wymianę drewnianych okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizację instalacji CO.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

W związku z tym, stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Osoby mające wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach mogą także wysłać e-mail pod adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą Instytucji Wdrażającej na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.