Wyjazdy zagraniczne

Zarządzenia Rektora w sprawie wyjazdów zagranicznych

Zarządzenie Rektora nr 019/2010 z dnia 31-03-2010 zmieniające zarządzenie nr 33/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 33 (19 06 2008) w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej (z załącznikami)

 

ERASMUS+

Informacje na temat organizacji wymiany międzynarodowej pracowników (w ramach programu Erasmus+), zawarte są na stronie internetowej:

http://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-pracownikow

Dodatkowe informacje oraz zgłoszenia nauczycieli akademickich do wyjazdu w celu prowadzenia zajęć (STA) i pracowników w celach szkoleniowych (STT) przyjmowane są przez dr inż. Wiesławę Ciesińską

Zgodnie z "Zasadami funkcjonowania programu Erasmus+ w Politechnice Warszawskiej", podstawą do ubiegania się o wyjazd jest przygotowanie indywidualnego programu nauczania (lub szkolenia - w zależności od typu wyjazdu) w porozumieniu z uczelnią zagraniczną, z którą Wydział/Kolegium ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną oraz spełnienie dodatkowych wymogów określonych w Zasadach.