Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Pełna nazwa Konferencji:

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego”

Organizatorzy:

  • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych,

Termin i miejsce konferencji:

  • 12 kwietnia 2019, 
  • Politechnika Warszawska w Płocku, ul. Łukasiewicza 17

Kontakt:
dr Katarzyna Osiecka

  • katarzyna.osiecka@pw.edu.pl 

Podobne treści