Seminarium "Nauka z pasją"

Seminarium krajowe

Temat Seminarium:

"Seminarium Nauka z pasją"

Organizatorzy:

  • Studenckie Centrum Nauki

Termin i miejsce konferencji:

  • 3 grudnia 2019 r.
  • Politechnika Warszawska w Płocku, ul. Łukasiewicza 17

Kontakt:
dr inż. Cezary Wiśniewski

Cezary.Wisniewski@pw.edu.pl

Podobne treści