Problemy Inżynierii Środowiska - AQUA 2021

Konferencja naukowa międzynarodowa

Pełna nazwa Konferencji:

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika - AQUA -  Problemy Inżynierii Środowiska 

Termin i miejsce konferencji:

  • W związku z  trwającym stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19, XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika nt. PROBLEMY INŻYNIERII  ŚRODOWISKA - AQUA 2020, które miało się odbyć 4 czerwca na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej,  zostaje przełożone na rok 2021
  • Politechnika Warszawska w Płocku, ul. Łukasiewicza 17

Organizatorzy:

  • Instytut Budownictwa
  • Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska
  • Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

Kontakt:
dr inż. Bożena Piątkowska

  • (24) 36-72-144
  • bozena.piatkowska@pw.edu.pl

MATERIAŁY DO POBRANIA