Aktualności

Terminy rekrutacji do projektu Juniorzy na Politechnice:

Rekrutacja na II cykl zajęć do 21.02.2020.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie z klas VI, VII i VIII płockich szkół podstawowych.

Łączna ilość uczniów biorących udział w projekcie: 60

REKRUTACJA

I etap. Elektroniczne zapisy do projektu przez program do rekrutacji - wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do projektu.

Aby przejść etap rekrutacji elektronicznej należy wypełnić wszystkie pola wskazane w formularzu elektronicznym (imię i nazwisko dziecka, płeć, wiek i klasę, do której uczęszcza, średnią z ocen uzyskanych na świadectwie z poprzedniej klasy, krótki opis motywacji udziału w projekcie, telefon i adres e-mail do Rodziców/Opiekunów). Po wypełnieniu formularza należy odczytać informację zwrotną, wyświetloną po wypełnieniu formularza i postępować zgodnie z zawartą w niej instrukcją.

24 lutego 2020 r. wysłany zostanie do Państwa e-mail z informacją o zakwalifikowaniu dziecka na listę podstawową bądź rezerwową.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa rodzica

II etap. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do Projektu w Biurze Projektu.

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci, które w I etapie rekrutacji zostały zapisane na listę podstawową, w terminie dwóch dni od daty zakończenia rekrutacji elektronicznej, na adres e‑mail podany w formularzu elektronicznym otrzymają informację o terminie zgłaszania się do Biura Projektu w celu wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oraz umowy.

Uwaga!

Formularz papierowy należy wypełnić osobiście w Biurze Projektu. Godziny Pracy Biura Projektu zostaną podane w informacji mailowej do Rodzica/Opiekuna prawnego oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Projektu.

W dniu podpisania umowy należy przedstawić świadectwo dziecka z poprzedniej klasy.

Każde dziecko przed rozpoczęciem zajęć oraz po zakończeniu będzie zobowiązane do napisania testu. Jego wyniki nie wpływają na możliwość uczestniczenia w zajęciach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy:

W ramach projektu pt. „Juniorzy na Politechnice” zrealizowane zostaną spotkania w ramach następującej tematyki:

1)      Odnawialne źródła energii – darmowa energia
2)      Ochrona środowiska – badania jakości wody i gleby
3)      Chemia barwników w przemyśle spożywczym
4)      Informatyka z elementami programowania
5)      Roboty i mikrokontrolery
6)      Tajniki matematyki.

Zajęcia są bezpłatne i są finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych, czas trwania to dwa semestry.
 

Każdy uczeń weźmie udział w ramach poniżej przedstawionego cyklu spotkań:

Lp. Nazwa zajęć Liczba spotkań Liczba godzin na spotkaniu Razem godzin
1 Odnawialne źródła energii – darmowa energia!!! 2 3 6
2 Ochrona środowiska – badania jakości wody i gleb 2 3 6
3 Chemia barwników w przemyśle spożywczym 2 3 6
4 Informatyka z elementami programowania 2 3 6
5 Roboty i mikrokontrolery 2 3 6
6 Tajniki matematyki 2 3 6
RAZEM 36