Szkolenia zawodowe dla studentów z zakresu odnawialnych źródeł energii (NERW 2)

Celem zadania nr 37 jest podniesienie umiejętności studentów oraz umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych, służących lepszemu przygotowaniu absolwentów kierunku Inżynieria środowiska do wejścia na rynek pracy. 

W ramach zadania 37 objęci wsparciem będą studenci ostatnich czterech semestrów studiów pierwszego stopnia kierunku Inżynieria środowiska, prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku.

Przedmiotem zadania będzie przeprowadzenie dwóch cykli szkoleń zawodowych z zakresu odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych. W etapie pierwszym odbędą się stacjonarne szkolenia zawodowe z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (grupa G1), cieplnych (grupa G2) i gazowych (grupa G3). Szkolenia te zakończą się egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, którego pozytywny wynik potwierdzi nabycie uprawnień z zakresu eksploatacji urządzeń, wymaganych przez wielu pracodawców i bezwzględnie koniecznych w przypadku zatrudnienia na stanowiskach związanych z eksploatacją. Osoby posiadające takie uprawnienia znajdą się w uprzywilejowanej pozycji podczas poszukiwania i podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie. W etapie drugim odbędą się tematyczne szkolenia zawodowe w zakresie odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych.

Treści programowe tych szkoleń w zakresie niezbędnej wiedzy, wymaganych umiejętności oraz dobrych praktyk instalacyjnych, będą odpowiadały wymaganiom stawianym kandydatom przystępującym do egzaminu przed właściwą komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez podmiot spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

Okres trwania zadania: 1.10.2021 – 30.09.2023

 

Kontakt:

  • Kierownik zadania: dr inż. Sławomir Grabarczyk
  • Instytut Budownictwa, PW Filia w Płocku
  • pok. 125 GG
  • e-mail: slawomir.grabarczyk@pw.edu.pl
  • tel.: 24 367 21 14

Rekrutacja do II edycji szkoleń

logo zestaw kolor