Nowa strona

Nauczanie języków obcych w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku prowadzi Zespół Lektorów.

W ramach kształcenia językowego student uczestniczy w zajęciach z wybranego języka obcego, które pozwalają osiągnąć kompetencje  językowe na poziomie B2.  Poziom B2 oznacza umiejętności komunikowania się w sprawach ogólnych i zawodowych oraz umiejętności  prezentacji wyników prac i osiągnięć naukowych. Testowanie tych umiejętności  przeprowadza Podkomisja ds. Filii w ramach Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych Politechniki Warszawskiej.

Zespół Lektorów (ZL) jest jednostką międzyinstytutową w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.

Głównym zadaniem ZL jest prowadzenie lektoratów języków obcych (angielski, niemiecki i rosyjski) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zarówno dla Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, jak i Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Rocznie, prowadzi się lektoraty dla ponad 1000 studentów.

Student zobowiązany jest do zdania egzaminu z języka obcego na poziomie B2, ustalonym zgodnie z opracowaną przez Radę Europy Tabelą poziomów kompetencji językowej (Competence Levels of the Council of Europe).

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

Centrala: (24) 36-72-100