Historia

Wszystko zaczęło się 25 kwietnia 2002 roku... Tego dnia Koło Naukowe SONDA rozpoczęło swoją działalność w Politechnice  Warszawskiej przy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych  w Płocku. Od momentu powstania jest jednym z najaktywniejszych i najprężniej działających kół skupiających studentów Politechniki Warszawskiej. W skład pierwszego Zarządu wchodzili: Konrad  Bauman, Wojciech Szymczak i Bogumiła Żeromska.

Do tej pory zorganizowano następujące Seminaria:
 
 *02.06.2003r. I Seminarium Ekonomiczne "Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej"
 *09.06.2004r. II Seminarium Ekonomiczne "Różne aspekty polityki społecznej w Polsce i Unii Europejskiej"
 *03.06.2005r. III Seminarium Ekonomiczne "Członkostwo Polski w Unii Europejskiej- pierwsze efekty i perspektywy"
 *09.06.2006r. IV Seminarium Ekonomiczne "Globalizacja - nowe wyzwanie"
 *01.06.2007r. V Seminarium Ekonomiczne "Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na konkurencyjność polskich regionów"
 *02.06.2008r. VI Seminarium Ekonomiczne "Wiedza i innowacje a rozwój polskiej gospodarki"
 *05.06.2009r. VII Seminarium Ekonomiczne "Wpływ rynku finansowego na gospodarkę"
 *28.05.2010r. VIII Seminarium Ekonomiczne "Inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach"
 *08.06.2011r. IX Seminarium Ekonomiczne „Analiza rynku finansowego – teoria i praktyka”
 *27.04.2012r. X Seminarium Ekonomiczne "Rynek pracy w dobie kryzysu gospodarczego"