Koło Naukowe Fotografii i Filmu CAMERA

Koło Naukowe Fotografii i Filmu zostało wpisane do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich Politechniki Warszawskiej w dniu 12 lutego 2004 roku. Członkami rzeczywistymi Koła są studenci Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii oraz studenci Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku.