Zasady rekrutacji

Planowany termin
rozpoczęcia edycji
Październik/listopad danego roku kalendarzowego
Sposób rekrutacji Tryb postępowania podczas zapisów i rejestracji
Informatyczny system
rekrutacyjny
Rekrutacja PW
Termin składania
dokumentów podczas rekrutacji
1 lipca - 15 października danego roku kalendarzowego
Dokumenty wymagane
podczas rejestracji
Dowód osobisty i jego kserokopia, dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia oraz wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe (w punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dowodu osobistego i kserokopię dyplomu studiów wyższych oraz formularz).
Punkt rekrutacyjny

Politechnika Warszawska 
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock
Gmach Mechaniki - pokój 31 (parter)

  • tel./fax: 24 262 65 42
  • tel.: 24 367 59 93
  • e-mail: janka@pw.plock.pl
Zasady kwalifikacji Według kolejności zgłoszeń (wymagane jest złożenie kompletu dokumentów).