Zasady rekrutacji

I edycja
Planowany termin
rozpoczęcia edycji
październik
Termin składania
dokumentów podczas rekrutacji
początek września
Dokumenty wymagane
podczas rekrutacji
• dowód osobisty i jego kserokopia,
• dokument poświadczający posiadanie podbudowy teoretycznej z zakresu podstaw mechaniki i jego kserokopia,
• wypełniony wniosek – ankieta o przyjęcie na kurs dokształcający
Punkt rekrutacyjny

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Gmach Mechaniki, al. Jachowicza 2/4, 09-400 Płock
pokój 31, poniedziałek – piątek,  godz. 9.00 – 14.00

Janina Olewnik

  • e-mail: Janina.Olewnik@pw.edu.pl 
  • tel. 24 367-22-74
Zasady kwalifikacji • posiadanie udokumentowanej podbudowy teoretycznej z zakresu podstaw mechaniki,
• zakwalifikowanie do przyjęcia na kurs dokształcający: według kolejności zgłoszeń.
Dodatkowe informacje

Kierownik studiów podyplomowych – dr inż. Robert Dzierżanowski

  • e-mail: Robert.Dzierżanowski@pw.edu.pl
  • tel. 24 367-21-12

Punkt rekrutacyjny – Janina Olewnik

  • e-mail: Janina.Olewnik@pw.edu.pl 
  • tel. 24 367-22-74