Automatyzacja w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym

Studia są przeznaczone dla osób zamierzających poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z automatyzacją procesów przemysłowych. Uczestnicy studiów mają możliwość zdobycia i pogłębienia wiedzy na temat:

  • automatyki przemysłowej,
  • urządzeń pomiarowych i zespołów wykonawczych automatyki,
  • sieci neuronowych w automatyce,
  • sterowników programowalnych PLC,
  • projektowania systemów kontrolno-pomiarowych,
  • systemów sterowania i monitorowania procesów,
  • procesów przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego,
  • angielskiej terminologii technicznej,
  • bezpieczeństwa w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym.

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez wybitnych specjalistów.

Osoby, które ukończą studia otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

Plany i programy Studiów Podyplomowych "Automatyzacja w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym" zostały opracowane w ramach projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego