Pomoc materialna

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2017/2018

Podstawa prawna
Formularze wniosków

Strona Biura Spraw Studenckich

Inne stypendia